Dyplom Technika Masażysty

Mogę śmiało powiedzieć, że na ten moment czekałem od dwóch lat. Chociaż tak naprawdę wcale nie śpieszyło mi się do ukończenia nauki w Policealnej Szkole Medycznej w Warszawie, ponieważ uczyłem się ciekawych rzeczy, poznałem świetnych ludzi – zarówno wśród wykładowców, jak i w grupie koleżanek i kolegów – oraz miałem przed sobą jasny cel.

Teraz czas pogodzić się z tym, że coś się skończyło i, jak przysięgaliśmy w trakcie ceremonii rozdania dyplomów, szkolić się dalej, tak żeby nieść jak najbardziej kompetentną pomoc osobom, które przyjdą do nas na terapię.

W trakcie ceremonii rozdania dyplomów miałem zaszczyt powiedzieć kilka słów w imieniu wszystkich absolwentów kierunku Technik Masażysta.

Przede wszystkim dziękowałem nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy nie szczędzili trudu, pracując niejednokrotnie poza swymi godzinami pracy żeby przygotować nas do zdania państwowego egzaminu.

Ważnym wydało mi się również, że te ostatnie dwa lata były swego rodzaju projektem, w którym szkoła i uczestnicy zajęć razem brali udział, a nasz zdany egzamin było jego zwieńczeniem, wspólnym sukcesem.

Na koniec mej wypowiedzi zauważyłem jeszcze, że różne będą teraz nasze losy: niektórzy zaczną studia z fizjoterapii, inni będą łączyli zawód masażysty ze swym dotychczasowym zawodem, a jeszcze inni zadowolą się niesieniem pomocy bliskim osobom. W każdym jednak wypadku uzyskaliśmy bardzo dobre średnie wykształcenie medyczne, które zwiększy również naszą świadomość odnośnie zdrowia własnego oraz osób z naszego otoczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.